ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรังสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
   
 
   ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรังสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561