ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬา
   
 
   

องค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง จัดโครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-29 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

จึงขอเชิญชวน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมส่งทีมเข้าแข่งขัน โดยรับใบสมัครได้ที่กองการศึ๋กษา ฯ ระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2562 (ตามวันและเวลาราชการ) และเชิญเข้าชมการแข่งขันได้ ณ สนามแข่งขัน 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 28 มกราคม. 2562