ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ปะกาฮะรัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 06 มกราคม. 2563