ข่าวสารของ อบต.
     
ข่าวสารของ อบต. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 มิถุนายน 2563