ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตตำบลปะกาฮะรัง จำนวน 3 โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (ช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 3
   
 
   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตตำบลปะกาฮะรัง จำนวน 3 โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (ช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 พฤษภาคม 2563