ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ปะกาฮะรัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษ๊ที่ดินแะสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564