ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
   
 
   

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)   ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  และภาคความรู้ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 17 มีนาคม 2564