ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
 
ประกาศ อบต.ปะกาฮะรัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [อ่าน 8 คน] เมื่อ 06 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 26 ธ.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 15 คน] เมื่อ 27 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬา [อ่าน 18 คน] เมื่อ 28 ม.ค. 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรังสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) [อ่าน 54 คน] เมื่อ 30 พ.ย. 2561
กิจกรรมเข้ารับการตรวจโบนัส ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 28 คน] เมื่อ 15 พ.ย. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 29 คน] เมื่อ 13 พ.ย. 2561
ทดสอบ [อ่าน 19 คน] เมื่อ 09 พ.ย. 2561
โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 43 คน] เมื่อ 02 พ.ย. 2561
กิจกรรมเข้ารับการตรวจ LPA ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 18 คน] เมื่อ 05 ก.ค. 2561
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 53 คน] เมื่อ 14 พ.ค. 2561
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 [อ่าน 1 คน] เมื่อ 20 ก.พ. 2561
โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 13 คน] เมื่อ 11 ต.ค. 2560
ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 31 ต.ค. 2559
จดหมายข่าว อบต.ปะกาฮะรัง ฉบับที่ 5/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 28 ต.ค. 2559
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 26 ต.ค. 2559
ขอน้อมส่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 14 ต.ค. 2559
งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 13 ต.ค. 2559
งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 11 ต.ค. 2559
ประกาศ เรื่องการจัดเวทีประขุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 11 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2