ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 21 มิ.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 28 พ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 29 เม.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 29 มี.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 20 ก.พ. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 07 ม.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 24 ธ.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 21 พ.ย. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 03 ต.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 26 ก.ย. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 27 ส.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 26 ก.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 27 มิ.ย. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 15 พ.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 24 เม.ย. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 21 มี.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 06 ก.พ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 26 ม.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 18 ธ.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 23 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1