รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
 
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ อปท. [อ่าน 1 คน] เมื่อ 28 พ.ค. 2562
งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่าง ๆ ประจำปี 2561 [อ่าน 1 คน] เมื่อ 27 ต.ค. 2561
ข้อมูลรายรับ รายจ่าย [อ่าน 1 คน] เมื่อ 13 ต.ค. 2561
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2561 - กันยายน 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 04 ก.ค. 2561
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2561 - มิถุนายน 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 04 เม.ย. 2561
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2561 - มีนาคม 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 04 ม.ค. 2561
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 06 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1