ข่าวสารของ อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [อ่าน 95 คน] เมื่อ 09 มิ.ย. 2563
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง [อ่าน 96 คน] เมื่อ 22 พ.ค. 2563
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 150 คน] เมื่อ 20 พ.ย. 2561
ประกาศ เรื่องเผยแพร่ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของตำบลปะกาฮะรัง [อ่าน 47 คน] เมื่อ 29 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1