ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 132 รายการ
 
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ อบตงปะกาฮะรัง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 16 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของอบต.ปะกาฮะรัง จำนวน 5 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 16 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 16 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เตียงนอนแบบเหล็กพร้อมเบาะนอน) สำหรับโครงการจัดเตรียมสถานที่กักกัน เพื่อควบคุมและสังเกตอาการโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 14 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง จำนวน 42 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 10 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 10 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เตียงนอนแบบเหล็กพร้อมเบาะนอน) สำหรับโครงการจัดเตรียมสถานที่กักกัน เพื่อควบคุมและสังเกตอาการโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 10 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงานอบต.ปะกาฮะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 10 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุงานจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทิศตะวันตก หมู่ที่ 8 ตำบลปะกาฮะรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 09 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุงานจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบาลาเซาะ - ทุ่งนา หมู่ที่ 5 ตำบลปะกาฮะรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 09 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมทติดตั้งและรื้อถอน สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 1 หลัง ตามโครงการจัดเตรียมสถานที่กักกัน เพื่อควบคุมและสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 02 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักรีดผ้าม่านสำนักงาน (ภายในห้องทำงานปลัดอบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 31 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(จานรับสัญญาณดาวเทียม) หมายเลขครุภัณฑ์ 475-56-0001 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 31 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดเตรียมสถานที่กักกัน เพื่อควบคุมและสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 31 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสยิดบ้านตะลุโบะ หมู่ที่ 1 ตำบลปะกาฮะรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 2 คน] เมื่อ 30 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งแตเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2563จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 30 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ สถานที่บริการสาธารณะ(มัสยิด) สะอาดด้วยมือเรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 25 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 25 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 25 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ขนาด 500 มิลลิลิตร/ขวด ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 25 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7