ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 132 รายการ
 
ประกาศโครงการจ้างเหมาขุดลอกคลอง สายคลองขุด ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 ตำบลปะกาฮะรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 03 ม.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง เรื่อง ผลการเปิดซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ 3 บ้านกือยา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 7 คน] เมื่อ 22 ธ.ค. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง เรื่อง โครงการก่อสร้างศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 6 คน] เมื่อ 19 ธ.ค. 2560
ประกาศเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 18 ธ.ค. 2560
ประกาศผลการเปิดซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ หมู่ที่ 4 บ้านจือแรนิบง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 22 ส.ค. 2560
ประกาศผลการเปิดซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ หมู่ที่ 5 บ้านกาฮง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 22 ส.ค. 2560
ประกาศผลการเปิดซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ หมู่ที่ 2 บ้านจางา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 22 ส.ค. 2560
ประกาศผลการเปิดซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ หมู่ที่ 3 บ้านกือยา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 22 ส.ค. 2560
ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ หมู่ที่ 4 บ้านจือแรนิบง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 20 ส.ค. 2560
ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ หมู่ที่ 5 บ้านกาฮง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 20 ส.ค. 2560
ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ หมู่ที่ 2 บ้าจางา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 20 ส.ค. 2560
ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ หมู่ที่ 3 บ้านกือยา [อ่าน 1 คน] เมื่อ 20 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7