รายงานทางการเงิน รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ อปท.
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 พ.ค. 2562