ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 132 รายการ
 
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุงานจ้างตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลปะกาฮะรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 66 คน] เมื่อ 05 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรัง) เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ตำบลปะกาฮะรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 169 คน] เมื่อ 14 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตตำบลปะกาฮะรัง จำนวน 3 โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (ช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 78 คน] เมื่อ 14 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง สำหรับภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (ช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 49 คน] เมื่อ 14 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบุกเบิกถนนดินลุกรัง สายเปาะซูยายอ - แมะมา (จิโอะ) หมู่ที่ 4 ตำบลปะกาฮะรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 49 คน] เมื่อ 12 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปาะซูยายอ หมู่ที่ 4 บ้านจือแรนิบง ตำบลปะกาฮะรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 77 คน] เมื่อ 12 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงยังชีพ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 9 คน] เมื่อ 08 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะครีลิค ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 08 พ.ค. 2563
ขอเชิญเสนอราคาจัดซื้อถุงยังชีพ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 07 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 07 พ.ค. 2563
ผลการเปิดซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 78-024 สายกำปงบาลา หมู่ที่ 7 ตำบลปะกาฮะรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 05 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุงานจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสยิดบ้านตะลุโบะ หมู่ที่ 1 ตำบลปะกาฮะรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูกระจกภายในอาคารละหมาด อบต.ปะกาฮะรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 29 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 78-024 สายกำปงบาลา หมู่ที่ 7 ตำบลปะกาฮะรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 29 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรัง สายเปาะซูยายอ -แมะมา (จิโอะ) หมู่ที่ 4 ตำบลปะกาฮะรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 29 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปาะซูยายอ หมู่ที่ 4 บ้านจื่อแรนิบง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 29 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 29 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลปะกาฮะรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 28 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมคูส่งน้ำ คูไส้ไก่ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 ตำบลปะกาฮะรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 23 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกาศมาตรการการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 17 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7