ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 16 ม.ค. 2563
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ 3 บ้านกือยา (งวดที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 49 คน] เมื่อ 20 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านแยนะ หมู่ที่ 8 บ้านเจ๊ะดี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 39 คน] เมื่อ 10 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแยนะ หมู่ที่ 8 บ้านเจ๊ะดี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 19 คน] เมื่อ 08 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรอแม-บีเดาะ หมู่ที่ 4 บ้านจือแรนิบง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 22 คน] เมื่อ 08 ส.ค. 2561
ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ 3 บ้านกือยา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 49 คน] เมื่อ 20 เม.ย. 2561
ประกาศแจ้งตรวจรับงานจ้างประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ หมู่ที่ 4 บ้านจือแรนิบง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 22 คน] เมื่อ 20 เม.ย. 2561
ประกาศแจ้งตรวจรับงานจ้างประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ หมู่ที่ 5 บ้านกาฮง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 7 คน] เมื่อ 20 เม.ย. 2561
ประกาศแจ้งตรวจรับงานจ้างประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ หมู่ที่ 2 บ้าจางา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 7 คน] เมื่อ 20 เม.ย. 2561
ประกาศแจ้งตรวจรับงานจ้างประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ หมู่ที่ 3 บ้านกือยาา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 20 เม.ย. 2561
ประกาศเชิญเสนอราคาโครงการบุกเบิกถนนดินลูกรัง สายกาแลดารอ หมู่ที่ 5 บ้านกาฮง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 22 ก.พ. 2561
ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนดินลูกรัง สายกาแลดารอ หมู่ที่ 5 บ้านกาฮง [อ่าน 1 คน] เมื่อ 19 ก.พ. 2561
ประกาศเชิญเสนอราคาโครงการบุกเบิกถนนดินลูกรัง สายทิศตะวันตก หมู่ที่ 8 บ้านเจ๊ะดี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 14 ก.พ. 2561
ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนดินลูกรัง สายทิศตะวันตก หมู่ที่ 8 บ้านเจ๊ะดี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 06 ก.พ. 2561
ประกาศเชิญเสนอราคาโครงการจ้างเหมาขุดลอกคลอง สายโรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 09 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลอง สายโรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลปะกาฮะรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 05 ม.ค. 2561
ประกาศโครงการจ้างเหมาขุดลอกคลอง สายคลองขุด ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 ตำบลปะกาฮะรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 03 ม.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง เรื่อง ผลการเปิดซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ 3 บ้านกือยา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 7 คน] เมื่อ 22 ธ.ค. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง เรื่อง โครงการก่อสร้างศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 6 คน] เมื่อ 19 ธ.ค. 2560
ประกาศเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 18 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2